Jelenlegi hely

Szolgáltatásaink

Fordítás

Fordításnak nevezzük azt a tevékenységet, amelyet egy forrásnyelv (FNY) és egy célnyelv (CNY) ismerője végez abból a célból, hogy az általa megértett forrásnyelven megfogalmazott bizonyos közleményt a fordítás célnyelvén előállítsa olyan eredménnyel, hogy az adott közlemény témájához értő, és mind a két nyelvet legalább a fordítóval azonos szinten ismerő más (szak)emberek a kész munkát azzal egyenértékűnek, jónak és hitelesnek fogadják el.

Amiket fordítunk:

 • Hivatalos fordítások (pl.: születési anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítvány, személyi ig., stb...)
 • Általános fordítások
 • Weblap fordítások
 • Külföldi nyelvterületen való munkavállaláshoz szükséges dokumentumok fordítása
 • Céges és magánlevelezések lebonyolítása
 • Reklámanyagok fordítása
 • Stb.

Akár 24 órán belül!

Hiteles fordítások:
Egy erre felhatalmazott fordító lefodítja a dokumentumot a célnyelvre, és hitelesítő záradékkal, körbélyegzővel és aláírással igazolja annak helyességét és teljességét az osztrák rendelkezések szerint.

Irodánk több nyelven vállalja hiteles fordítások elkészítését, többek között az alábbi dokumentumokét:

 • házassági anyakönyvi kivonatok
 • hivatalos dokumentumok
 • vízum kérelmek
 • szerződések
 • bizonyítványok
 • jogosítványok
 • születési anyakönyvi kivonatok
 • munkáltatói igazolások
 • diplomák
 • erkölcsi bizonyítványok
 • halotti anyakönyvi kivonatok
 • rendőrségi jegyzőkönyvek
 • munkavállalási engedélyek
 • útlevelek
 • állampolgárságot igazoló dokumentumok
 • stb.

Tolmácsolás

Általános tolmácsolás (tolmácskíséret, telefonos ügyintézés, általános megbeszélések).
Szaknyelvi tolmácsolást csak abban az esetben áll módunkban vállalni, amennyiben a szakanyagot időben rendelkezésünkre bocsátják!

Kérjen árajánlatot!